tirsdag 2. mars 2010

Hovedleder på DNT-leir!

I dag har jeg vært i møte med Hamar og Hedemarken Turistforening, og jeg fikk den beskjeden jeg ønsket! Jeg skal være hovedleder for en leir for barn mellom 9 og 11 år i sommer! Dette er noe jeg synes er virkelig spennende å få lov å jobbe med.

DNT er en bra organisasjon som jeg mener bør komme sterkere fram i media. I en tid hvor vi blir bombardert med kommersiell reklame og skapte behov, er det viktig at noen står fram og fronter de underkommuniserte behovene som er viktige, men likefullt gratis. Behovet for stillhet. Behovet for å oppleve å være i ett med naturen. Behovet for frisk luft og villmark. DNT gjør det.
Jeg er opptatt av barn og unges forhold til naturen. Ved å gi de et forhold til naturen, gjennom lek, glede og mestringsopplevelser, vil de også i sterkere grad ønske å ta vare på Moder Jord i framtida. Slik sett er dette et viktig holdningsarbeid som kan bety mye for fremtidige generasjoner.
En annen ting er inaktiviteten vi ser blant barn og unge i dag. Mange ungdommer faller fra når de kommer til tenårene. Konkurranseidretten ble for alvorlig og seriøs, mestringen og gleden faller bort for mange. Men det er ikke dermed sagt at de ikke ønsker å være i aktivitet. Friluftsliv kan være en vei å gå for disse. Gjennom å tilrettelegge for det med spennende aktiviteter som passer barn og ungdom, kan vi sørge for at mange allikevel får en relativ aktiv framtid. Jeg tror man må møte barn og ungdom der de er. Ikke sette ned masse regler om hva som er lov eller ikke. Vi lever i en ny tid som vi må tilpasse oss etter. Det viktigste er at de unge får gode opplevelser ute i naturen.

Alt tyder på at de som er mest aktive som barn også er mest aktive gjennom resten av livet. Slik sett er barns opplevelser i tidlige år viktig! Om jeg kan være en liten del av å tilrettelegge for slike opplevelser føler jeg meg priviligert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar